0907 717 644

kamenmbmnitra@gmail.com

dátumy nápisy

Pri dopisovaní dátumov úmrtia dodržiavame
presne ten istý typ (font) písma aký bol
použitý pri výrobe pomníkov.

Tým dosiahneme, že dopísané písmo je
identické s pôvodným písmom.


kontakt

Doplnené dátumy sú označené bielym rámikom.