0907 717 644

kamenmbmnitra@gmail.com

-

dopisovanie dátumov

-

zlátenie striebrenie

-

lampáše vázy krížiky

-

žulové tabuľky

dátumy nápisy

Pri dopisovaní dátumov úmrtia dodržiavame
presne ten istý typ (font) písma aký bol
použitý pri výrobe pomníkov.

Tým dosiahneme, že dopísané písmo je
identické s pôvodným písmom.


kontakt

Doplnené dátumy sú označené bielym rámikom.